Share:

Home » Makalah

Hukum terhadap Orang yang Menahan Pengeluaran Zakatnya

Hukum terhadap Orang yang Menahan Pengeluaran Zakatnya

Zakat adalah suatu tuntunan dalam syariat yang kewajibannya telah diterangkan oleh Al-Qur`an dan Al-Hadits serta kesepakatan di kalangan ulama. Telah berlalu,...
Manfaat dan Hikmah Pensyariatan Zakat

Manfaat dan Hikmah Pensyariatan Zakat

Pada syariat zakat, terdapat berbagai manfaat yang sangat bernilai dan sejumlah hikmah yang sangat agung. Di antara manfaat dan hikmah tersebut adalah:   Pertama,...
Kedudukan Zakat dalam Islam

Kedudukan Zakat dalam Islam

Zakat adalah ibadah yang sangat agung dan kewajiban yang sangat mulia. Kedudukan zakat dalam syariat Islam sangat besar dengan memerhatikan beberapa perkara...
Definisi Zakat

Definisi Zakat

Secara bahasa, zakat berasal dari beberapa makna: Pertama, bermakna النماء والزيادة ‘perkembangan dan tambahan’. Pada pembahasan manfaat...
Nasihat Imam Asy-Syafi’iy kepada Muridnya, Imam Al-Muzany

Nasihat Imam Asy-Syafi’iy kepada Muridnya, Imam Al-Muzany

Imam Al-Muzany bercerita: “Aku menemui Imam Asy-Syafi’iy menjelang beliau wafat, lalu kubertanya, “Bagaimana keadaanmu pada pagi ini, wahai Ustadzku?” Beliau...
Daurah Fiqih Nasional 3 (Kaji Tuntas Kitab ‘Umdah Al-Fiqh) – Makassar

Daurah Fiqih Nasional 3 (Kaji Tuntas Kitab ‘Umdah Al-Fiqh) – Makassar

Berikut tautan unduh buku Pedoman Ilmu Fiqih, yang merupakan diktat Daurah Fiqih Nasional 3 (Kaji Tuntas Kitab ‘Umdatul Fiqh Karya Imam Ibnu Qudamah...
Jumlah Umat Islam yang Masuk Surga Tanpa Hisab dan Tanpa Adzab

Jumlah Umat Islam yang Masuk Surga Tanpa Hisab dan Tanpa Adzab

Telah sah dan valid dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda, عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَرَأَيْتُ...
Seputar Ihdad bagi Seorang Perempuan

Seputar Ihdad bagi Seorang Perempuan

Terdapat sejumlah aturan dalam syariat Islam yang khusus berlaku bagi perempuan. Hal ini merupakan salah satu bentuk perhatian Islam kepada kaum Hawa yang...
Etika Syar’i bagi Perempuan dalam Hal Menuntut Ilmu

Etika Syar’i bagi Perempuan dalam Hal Menuntut Ilmu

Tidaklah diragukan bahwa perempuan sederajat dengan lelaki dalam hal kewajiban menjalankan perintah agama. Bahwa, kewajiban menjalankan perintah itu mencakup...
© 1434 H / 2013 Dzulqarnain.Net · Developed by Abu Fudhail Ulla · Powered by WordPress