Category: Tanya Jawab

Berinfaq lewat Kotak Infaq

Tanya: Ustadz, ana mau bertanya. Apa hukumnya meminta infaq kepada para ummahat, misalnya infaq buat kontrakan, infaq buat mahad, yang mana dari infaq itu bisa menambah biaya mahad dan jadi pemasukan. Misal, ketika ta’lim, biasanya diedarkan kotak infaq setiap ta’lim. Waktu itu pernah ada seorang ustadz memberi tahu kalau mengedarkan kotak infaq tidak ahsan. Kami […]

Perdagangan Sistem Konsinyasi

Tanya: Afwan ustadz, mau tanya tentang perdagangan dengan sistem konsinyasi dan sistem perdagangan dengan cara ada pihak lain yang  minta izin pada yang punya barang ikut menjual barangnya (mis. via online dan lain-lain), apakah yang menentukan harga si empunya barang (dengan memberi komisi) atau boleh orang yang menawarkan barang ke orang lain tersebut menentukan harga […]

Tentang Menyerahkan Zakat

Tanya: Apakah ada keharusan memberitahukan zakat yang kita beri kepada si penerima dengan perkataan, “Ini zakat harta saya.” Atau yang semisalnya?   Jawab: Bila orang diberi telah diketahui sebagai penerima zakat (mustahiq), tidak masalah menyerahkan zakat tersebut tanpa penjelasan, karena kadang memberi kesedihan di hati orang yang menerimnya. Bila ada keraguan pada orang yang akan […]

Batas Mengqadha` Puasa Ramadhan

Tanya: Ustadz, kapan batas mengqadha` puasa berakhir?   Jawab: Batas akhir mengqadha` puasa adalah bulan sya’ban berdasarkan hadits Aisyah riwayat Al-Bukhary dan Muslim. Siapa yang mengakhirkannya tanpa udzur, dia telah berdosa, namun tidak ada kaffarah dan pelipatgandaan puasa menurut pendapat yang lebih kuat.

Aqiqah untuk Orang Tua yang Telah Meninggal

Tanya: Apakah ahli waris boleh meng-aqiqah-kan orang tuanya yang telah meninggal? Apakah boleh seorang ahli waris memberikan ifthar/ta’jil atas nama orang tuanya yang telah meninggal?   Jawab: Tidak ada syariat aqiqah untuk orang tua yang telah meninggal, karena aqiqah itu terkait dengan kewajiban ayah terhadap anaknya, bukan kewajiban ahli waris. Tentang bersedekah untuk orang tua […]

Doa Agar Dibukakan Sembilan Pintu Kebaikan

Tanya: Afwan ana dapat doa agar Allah membukakan sembilan pintu kebaikan untuk kita. “Allahumaftah lanaa abwaabal khairi wa abwaabal barakati wa abwaaban ni’mati wa abwaabar rizqi wa abwaabal quwwati wa abwaabash shihhati wa abwaabas salamati wa abwaabal ‘aafiyati wa abwaabal jannati” “Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu nikmat, pintu rizki, pintu […]

Orang yang Tidak Mampu Berpuasa dan Membayar Fidyah

Tanya: Ustadz, bagaimana hukumnya bagi orang yang tidak mampu berpuasa dan juga tidak mampu membayar fidyah?   Jawab: Siapa yang berkewajiban membayar fidyah, hendaknya dibayar kapan dia memiliki kemampuan.

Tentang Orang yang Mapan dan Belum Ingin Menikah

Tanya: Ada pertanyaan tentang hukum laki-laki yang sudah mapan, tetapi tidak mau menikah juga, apakah ada artikel terkait?   Jawab : Laki-laki yang memiliki kemampuan/kemapanan secara materi dan fisik, tetapi tidak menikah, hukumnya terbagi dua: Pertama, laki-laki yang akan terjatuh ke dalam dosa bila tidak menikah. Maka, orang yang seperti ini wajib menikah. Bila tidak […]

Melaksanakan Shalat di Body Spa

Tanya: Ustadz, bagaimana hukum shalat di ruang body spa, yang mana terdapat kasur untuk pijat dan tempat untuk mandi?   Jawab: Kalau ruangan tersebut tergolong kamar mandi tidak boleh melakukan shalat padanya berdasarkan hadits larangan shalat di kamar mandi. Bila ruangan tersebut bukan kamar mandi, Insya Allah tidak mengapa shalat di ruangan tersebut.

Bersentuhan Membatalkan Wudhu?

Tanya: Ustadz, bukankah ada juga pendapat yang mengatakan akan batalnya wudhu jika bersentuhan (Imam Syafi’i-red). Apakah pendapat (dalil yang dikemukakan oleh) beliau tidak shahih? Mohon pencerahan.   Jawab: Dalil yang Imam Syâfi’iy gunakan adalah lebih shahih karena berupa ayat Al-Qur`an, yaitu firman Allah, أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ “Atau kalian telah menyentuh perempuan.” [An-Nisâ`: 43, Al-Mâ`idah: 6] […]
Page 31 of 40« First...1020«2930313233 » ...Last »