Category: Tanya Jawab Ringkas

Lubangi Telinga untuk Anting, Boleh?

Tanya: Bolehkah seorang perempuan dilubangi telinganya untuk memasang anting dan perhiasan? Jawab: Tidak ada masalah untuk hal itu. Ada sebagian hadits yang menjelaskan tentang kebolehan hal tersebut untuk perempuan dan itu ada pada masa Nabi shallalâhu ‘alaihi wa sallam. (Kala itu) ada perempuan yang memakai anting-anting, ada pula yang ketika hari Id dia menyedekahkan anting-antingnya. […]

Umrah Berulang-Ulang

Tanya: Apakah boleh bagi jamaah umrah berulang-ulang dari masjid Jiranah atau masjid ‘Aisyah di Makkah pada satu kali safar. Umrah pertama untuk diri sendiri dan kedua untuk orang tua yang sudah meninggal?   Jawab: Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam dan para shahabatnya tatkala melakukan haji, tidak melakukan umrah kecuali bersama haji mereka. Tidak pernah ternukil […]

Seputar Qadha Puasa di Bulan Syawal

Tanya : Apabila seorang istri hendak men-qadha shaum ramadhan di bulan syawal untuk mengejar agar dapat melaksanakan puasa sunnah syawal, dan bertepatan dengan silaturahmi keluarga keluar kota yang jaraknya cukup dekat dan suami berkeberatan jika si istri melakukan qadha tersebut dan menyarankan agar dilakukan lain waktu. Bagaimana sebaiknya yang dilakukan si istri tersebut? Jawab : […]

Hukum Shalat Dalam Keadaan Berdiri Kemudian Duduk

Tanya: Saya melaksanakan shalat dalam keadaan berdiri pada rakaat pertama, tiba-tiba pada rakaat kedua Saya merasa agak pusing. Bolehkah Saya melanjutkan shalat Saya dengan duduk atau Saya harus ulang dari rakaat pertama dan berniat shalat duduk?   Jawab: Bila seorang shalat dalam keadaan berdiri kemudian terjadi padanya udzur untuk duduk, boleh tetap melanjutkan shalat duduk […]

Tentang Minyak Wangi yang Mengandung Alkohol

Tanya: Apakah hukum menggunakan minyak wangi yang mengandung alkohol?   Jawab: Bila alkohol yang dimaksud bukan minuman yg memabukkan tidak masalah.

Tentang Zakat Piutang

Tanya: Saya memiliki tagihan yang terus berputar, walaupun tagihan tersebut tidak Saya terima secara total karena sistem pembayaranya adalah sebulan sekali. Namun, di setiap bulan ramadhan, Saya memegang nota sekitar 40 Juta. Apakah itu juga tidak termasuk sudah tersimpan setahun? Jawab: Berarti masalah Anda adalah zakat piutang yang pembahasannya adalah sebagai berikut. Zakat piutang adalah […]

Antara Puasa Dawud dan Puasa Sya’ban

Pertanyaan: Seseorang sebelumnya biasa berpuasa Dawud, kemudian ia baru mengetahui bahwa tidak mengapa berpuasa sunnah pada seluruh hari dalam bulan Sya’ban. Apakah boleh ia berpuasa sunnah setiap hari pada Sya’ban, tetapi mulai dari pertengahan Sya’ban? Ataukah ia mencukupkan dengan melanjutkan puasa Dawudnya saja?   Jawaban: Bila seseorang memiliki kebiasaan puasa Dawud, kemudian ingin berpuasa setiap […]

Zakat Alat Produksi

Tanya: Ana punya pendapatan dan punya usaha. Usaha Ana Alhamdulillah punya pemasukan yang lumayan, namun Ana tidak punya tabungan dan hanya punya alat-alat produksi yang jumlahnya (yakni nilainya) sekitar 50 juta. Apakah (alat-alat produksi) dapat dikenai zakat? Jawab: Alat-alat produksi tidaklah terkena zakat. Zakat hanyalah dikenakan pada hasil produksi bila hasil tersebut telah mencapai nishab […]

Hukum Membuat Animasi

Tanya: Bagaimana hukum membuat kartun atau animasi? Saya pernah dengar bahwa asal tidak menyerupai sekali atau tidak utuh, tidak mengapa, apa benar? Jawab: Yang menjadi ukuran adalah keserupaan dengan makhluk bernyawa. Telah syah sejumlah hadits tentang keharaman dan ancaman siapa yang menggambar makhluk bernyawa. Perlu diketahui bahwa dari kaidah syari’at adalah menutup segala pintu yang […]

Kawat Gigi pada Mayit

Tanya: Apabila seseorang meninggal, dan dia memakai gigi palsu atau behel (kawat gigi), sebelum dikuburkan, behel atau gigi palsunya itu harus dilepas. Apakah benar demikian? Mohon pencerahannya. Jawab: Apabila gigi palsu dan kawat gigi terbuat dari barang berharga, tidak masalah bagi ahli waris untuk mengambilnya, bila proses pengambilan tidak membahayakan tubuh mayit. Membiarkan harta melekat […]
Page 1 of 1812345 » 10...Last »