Panduan Puasa Ramadhan di Bawah Naungan Al-Qur`an dan As-Sunnah

 • 13 Years ago

Panduan Puasa Ramadhan di Bawah Naungan Al-Quran dan As-SunnahBerikut ini, ke hadapan para pembaca, kami mengetengahkan tuntunan puasa Ramadhan yang benar, berupa kesimpulan-kesimpulan yang dipetik dari Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang shahih.

Tulisan ini kami sarikan dari pembahasan luas dari berbagai madzhab fiqh dan kami uraikan dengan kesimpulan-kesimpulan ringkas agar menjadi tuntunan praktis bagi setiap muslim dan muslimah dalam hal menjalankan puasa Ramadhan.

Sudah menjadi jalan hidup kami untuk tidak fanatik terhadap suatu madzhab pun dan untuk tidak menghalalkan pendalilan dengan hadits-hadits lemah.

Para pembaca perlu mengetahui pula bahwa tulisan ini sudah pernah diterbitkan pada limatahun yang lalu juga pernah dimuat dalam Risalah llmiah An-­Nashihah volume 07. Namun, sebagaimana perkataan Al-Qadhi Abdurrahim Al-Baisany, “Saya melihat bahwa tidak seorang insan pun yang menulis sebuah kitab pada suatu hari, kecuali, pada keesokan harinya, pasti berkata, ‘Andaikata diubah, (tulisan itu) akan menjadi lebih baik, andaikata ditambah begini, (tulisan itu) tentu akan lebih indah, andaikata hal ini didahulu­kan, (tulisan itu) tentu akan lebih utama, dan, andaikata hal ini diting­galkan, (tulisan itu) tentu akan lebih cantik.’ Hal ini termasuk ibrah yang sangat agung dan merupakan bukti nyata akan penguasaan kekurangan terhadap segenap manusia.” Demikian pulalah yang terjadi pada tulisan ini, sehingga kami kembali membaca, menambah bobotnya, serta memperkecil kekurangannya semampu mungkin.

Harapan kami adalah bahwa semoga tulisan ini bermanfaat bagi segenap kaum muslimin dan muslimah dalam hal menjalankan ibadah puasa Ramadhan yang mulia.

Daftar Isi:

 • Sekapur Sirih
 • Beberapa Pendahuluan
 • Dalil-dalil Tentang Wajibnya dan Keutamaan Puasa Ramadhan
 • Beberapa Perkara yang Perlu Diketahui Sebelum Memasuki Ramadhan
 • Niat dalam Hal Berpuasa
 • Waktu Pelaksanaan Puasa
 • Makan Sahur
 • Perkara-Perkara yang Wajib Ditinggalkan Oleh Orang yang Berpuasa
 • Perkara-Perkara yang Menjadikan Seseorang Tetap Diperbolehkan untuk Berpuasa
 • Hal-Hal Makruh bagi Orang yang Berpuasa
 • Pembatal-Pembatal Puasa
 • Berbuka Puasa
 • Orang-Orang yang Mendapat Keringanan untuk Tidak Berpuasa
 • Mengqadha Puasa
 • Ketentuan Pembayaran Fidyah
 • Pembayaran Kaffarah
 • Beberapa Kesalahan dalam Pelaksanaan Puasa Ramadhan

 

Judul: Panduan Puasa Ramadhan di Bawah Naungan Al-Qur`an dan As-Sunnah
Penulis: Dzulqarnain M. Sunusi
Ukuran: 12 x 17,5 cm
Tebal: 111 hal.
ISBN: 979 3913 19 3
Cetakan: Kelima, Sya’ban 1432 H/Juli 2011 M


 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 86 = 94