Tag Archives: semua punya dalil

[Video] Syubhat “Tidak Usah Ribut, Setiap Orang Punya Dalil”

Tanya-Jawab ini disampaikan pada pembahasan Makna La Ilaha Illallah dalam rangkaian Kuliah Mafatihul ‘Ilm di Masjid As-Sunnah Makassar.

[Video] Menanggapi Syubhat Setiap Orang Punya Dalil

Tanya-jawab ini dibawakan pada Kajian Ilmiah: 10 Pengantar Mengenal Tasawuf di masjid Mardhiyyah Makassar pada 28 Shafar 1439 atau 17 November 2017.